Βουρβέρης, Κωνσταντίνος

Βουρβέρης, Κωνσταντίνος
(Κατωχώρι Μαγνησίας 1899 – 1978). Φιλόλογος, καθηγητής πανεπιστημίου και συγγραφέας. Σπούδασε στη φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μετεκπαιδεύτηκε στο πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Αρχικά εργάστηκε ως καθηγητής και διευθυντής του Διδασκαλείου Μέσης Εκπαίδευσης (1937-40), στη συνέχεια έγινε καθηγητής στην έδρα της αρχαίας φιλολογίας της φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1940-48) και κατόπιν στην αντίστοιχη έδρα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και πρώτος πρόεδρος της Ελληνικής Ανθρωπιστικής Εταιρείας. Αντιπροσωπευτικά έργα του: Το πρόβλημα του μαθήματος της ιστορίας (1936), Αι ιστορικαί γνώσεις του Πλάτωνος (2 τόμοι, 1938/1950), Πλάτων και βάρβαροι (1938), Μόρφωσις και ανθρωπισμός (1950), Η ανθρωπιστική ερμηνεία των κλασσικών (1950), Επισκόπησις της διεθνούς φιλολογικής και ανθρωπιστικής ζωής (1951), Η κλασσική φιλολογία ως πνευματική επιστήμη (1952), Παιδιά και παιδεία (1955), Κλασσική παιδεία (1957), Εισαγωγή εις την αρχαιογνωσίαν και την κλασσικήν φιλολογίαν (1968) κ.ά.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”